Om Supportportalen

I supportportalen blir henvendelser fra kommunene angående NIR og norsktilskudd registrert og systematisert.

Alle henvendelser til IMDi angående spørsmål og registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og tilskuddsmodulen skal gå gjennom supportportalen.

Hvem har tilgang til portalen?

Alle som har tilgang til IMDis digitale verktøy; det vil si Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og modul for norsktilskudd, har tilgang til supportportalens forside. Her kan man se viktige meldinger om systemene og alle brukerveiledninger som er laget for systemene.

For å melde inn en support-sak til IMDi må man ha brukerrollen kommunenirsuperbruker eller kommuneadministrativ bruker. Det er disse to brukerrollene som har rettighet til å melde feil eller problemer med systemene, og har den videre dialogen med IMDis service- og supporttjeneste.