Om Supportportalen

I supportportalen behandler IMDi henvendelser fra kommunene angående våre tjenester listet opp her.

Hvem har tilgang til portalen?

For å melde inn supportsak til IMDi må brukeren ha fått tildelt rollen «Kommunekontaktsenter». Rollene «Kommunenirsuperbruker» og «Kommuneadministrator» gir også tilgang.