Velkommen til kontaktsenteret for IMDinett

IMDinett er fellesbetegnelsen på IMDis digitale verktøy for bosetting, tilskudd og NIR. Alle henvendelser til IMDi angående bosetting, norsktilskudd og bruk av Nasjonalt Introduksjonsregister skal gå via denne portalen.

Brukerveiledninger er publisert på www.imdi.no/imdinett

Bosetting

Bosetting

Meld sak Se FAQ

Norsktilskudd

Norsktilskudd

Meld sak Se FAQ

Pålogging

Pålogging

Spørsmål om system- og brukertilganger, for eksempel passord, brukernavn eller IP-adresse

Meld sak Se FAQ

Viktige meldinger:
  • Uke 29 og 30 09.07.2019

    I uke 29 og 30 vil kontaktsenter for bosettingshenvendelser per telefon være stengt. Vi ber derfor alle om å sende melding via meldingsportalen, disse vil bli besvart fortløpende. I uke 30 vil kon...

    Les mer

  • Påloggingsproblemer 17.06.2019

    IMDi beklager at det for tiden er problemer med å logge inn på NIR for mange brukere. Det jobbes med å finne en løsning på dette i samarbeid med Evry.