Velkommen til kontaktsenteret for IMDinett

IMDinett er fellesbetegnelsen på IMDis digitale verktøy for bosetting, tilskudd og NIR. Alle henvendelser til IMDi angående bosetting, norsktilskudd og bruk av Nasjonalt Introduksjonsregister skal gå via denne portalen.

Brukerveiledninger er publisert på www.imdi.no/imdinett

Bosetting

Bosetting

Meld sak Se FAQ

Norsktilskudd

Norsktilskudd

Meld sak Se FAQ

Pålogging

Pålogging

Spørsmål om system- og brukertilganger, for eksempel passord, brukernavn eller IP-adresse

Meld sak Se FAQ

Viktige meldinger:
  • Påloggingsproblemer 17.06.2019

    IMDi beklager at det for tiden er problemer med å logge inn på NIR for mange brukere. I de fleste tilfeller vil man komme inn ved å prøve på nytt et par ganger. Vi jobber med å finne en løsning på ...

    Les mer