Velkommen til kontaktsenteret for IMDinett

IMDinett er fellesbetegnelsen på IMDis digitale verktøy for bosetting, tilskudd og NIR. Alle henvendelser til IMDi angående bosetting, norsktilskudd og bruk av Nasjonalt Introduksjonsregister skal gå via denne portalen.

Brukerveiledninger er publisert på www.imdi.no/imdinett

Bosetting

Bosetting

Meld sak Se FAQ

Norsktilskudd

Norsktilskudd

Meld sak Se FAQ

Pålogging

Pålogging

Spørsmål om system- og brukertilganger, for eksempel passord, brukernavn eller IP-adresse

Meld sak Se FAQ

Viktige meldinger:
Ingen viktige meldinger er registrert