FAQ for: NIRRapporter

Hvordan laster jeg ned rapporter fra NIR?

Spørsmål:

Hvordan laster jeg ned rapporter fra NIR?

Svar:

Gå til Rapporter i venstremenyen, velg NIR, velg aktuell rapport. Legg merke til at du kan gjøre noen sorteringsvalg før du åpner rapporten for å begrense søket / få det du er ute etter. Trykk «Vis rapport» for å åpne rapporten. Øverst ligger en oppsummering av hva rapporten handler om (kriteriene du valgte).

For å kunne jobbe videre med dataene i rapporten er det lurt å laste ned rapporten i Excel. Klikk på symbolet i menyen øverst (Export drop down meny) og velg Excel. Her kan du også velge andre format hvis ønskelig. Stå i tittellinjen i excel arket. Trykk på symbolet for Sorter og filtrer til høyre i menyen øverst, velg Filtrer. Det kommer nå opp små symboler for nedtrekksmeny i overskriftsraden i hver kolonne i rapporten. I nedtrekksmenyene kan du sortere eller filtrere data i hver kolonne.

Tilleggsinformasjon:
For å kunne jobbe videre med dataene i rapporten er det lurt å laste ned rapporten i Excel. Klikk på symbolet i menyen øverst (Export drop down meny) og velg Excel. Her kan du også velge andre format hvis ønskelig. Stå i tittellinjen i excel arket. Trykk på symbolet for Sorter og filtrer til høyre i menyen øverst, velg Filtrer. Det kommer nå opp små symboler for nedtrekksmeny i overskriftsraden i hver kolonne i rapporten. I nedtrekksmenyene kan du sortere eller filtrere data i hver kolonne.